Aanscherping corona maatregelen

Het beleid ten aanzien van face to face behandelafspraken op onze locatie wordt met ingang van woensdag
20 januari a.s. voorlopig aangescherpt. De aanleiding hiervoor is dat er een meer besmettelijke variant van het Corona virus in omloop is, ook wel de Britse coronavariant genoemd. Daarom vragen wij je aandacht voor het volgende.

Met ingang van woensdag 20 januari a.s. stapt het team Nynke| GGZ Noord over op beeldbellen, uiteraard in een beveiligde omgeving (MS Teams of Jitsi). Ook telefonische consulten blijven mogelijk. We maken een uitzondering voor situaties waarbij face to face afspraken noodzakelijk zijn, dit naar het oordeel van de behandelaar. Het afnemen van testen en EMDR behandeling zijn hier voorbeelden van. Ook als er sprake is van een crisissituatie zal een face to face contact nodig en mogelijk zijn. Het is uiteindelijk aan de behandelaar om een beslissing te nemen om een face to face afspraak te plannen, uiteraard in overleg met jou.

Al geplande face to face afspraken
Heb je een face to face afspraak gepland in je agenda na 19 januari a.s.? Vanaf vandaag worden alle al geplande face to face afspraken omgezet naar beeldbellen of een telefonische afspraak. Je behandelaar of ons secretariaat neemt hiervoor persoonlijk contact met je op.

Duur van de aanscherpte corona maatregelen
De duur van de aangescherpte maatregelen is niet bekend. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet evenals de eerder genoemde ggz en corona richtlijn en informeren jou hierover. Wij adviseren je om regelmatig onze website te raadplegen voor het laatste nieuws www.nynke.frl

GGZ en Corona
GGZ Noord volgt integraal de meest actuele richtlijn GGZ en Corona na te lezen op: www.ggzstandaarden.nl/richtlijnen/ggz-en-corona-richtlijn/inleiding. Deze richtlijn vormt de basis voor ons beleid om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. In dit nieuwbericht benadrukken we slechts delen van deze richtlijn.