Betaling van behandelingen via het zorgprestatiemodel

De huidige bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) komt met ingang van 1 januari 2022 te vervallen. De overheid heeft een nieuwe bekostiging ingevoerd.

Onze behandelaren waren veel tijd kwijt aan administratie, met de komst van dit model neemt de administratieve lastendruk af. De rekening van de behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. De rekeningen waren vaak niet duidelijk. Vanaf 2022 worden de GGZ behandelingen per week of per maand in rekening gebracht.

Wat merk jij ervan?
De behandelingen veranderen niet. Je krijgt een overzichtelijke rekening waarop je precies kunt zien wie je tijdens een consult hebt gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller dan je mogelijk gewend bent, dat wil zeggen wekelijks of per maand. Indien je verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben afgesloten wordt de rekening verzonden aan je zorgverzekeraar die de rekening namens jou zal betalen. Ben je bij ons in behandeling en verzekerd bij een zorgverzekeraar waar we geen contract mee hebben afgesloten? Dan krijg je de rekening van ons met het verzoek deze aan ons te betalen. Je kunt de rekening declareren bij je zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat je zorgverzekeraar niet de volledige rekening zelf zal vergoeden. Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze kosten en tarieven.

Van 2021 naar 2022
De nieuwe bekostiging voor de GGZ gaat op 1 januari 2022 in. Ben je in behandeling en loopt je behandeling door in 2022? Dan valt de behandeling tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. Je zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of je eigen risico moet betalen.

Eigen risico
In 2021 en 2022 is het verplichte eigen risico € 385 per jaar. Als je alleen bij ons in behandeling bent zal je zorgverzekeraar eind 2021 het eigen risico met je verrekenen. Als je behandeling in 2022 wordt voortgezet en je elders geen specialistische behandeling of zorg ontvangt, zal je zorgverzekeraar ook in 2022 het eigen risico met je verrekenen. Mocht dit voor jou tot te hoge financiële lasten leiden dan kun je met de meeste zorgverzekeraars een betalingsregeling treffen en het eigen risico gespreid betalen. Vraag ernaar bij je zorgverzekeraar.

Meer weten over het zorgprestatiemodel?
Op de website van zorgprestatiemodel.nl staat een PDF document met meer informatie.