Het ‘nieuwe normaal’ tijdens de coronacrisis

De behandelaren van Nynke|GGZ Noord willen hun cliënten als dat veilig kan weer zoveel mogelijk face to face behandelen. Nynke Dijkema, psychiater en bestuurder van GGZ Noord: ‘Tijdens de coronacrisis zijn we terughoudend geweest in face to face behandelen’. Niettemin zijn we dit blijven doen als het echt nodig bleek te zijn naar het oordeel van de behandelaren.

De coronacrisis raakt mensen met psychische problemen hard. Dit blijkt ook uit diverse onderzoeken, zoals dat van het Trimbos-instituut. Zij hebben het face to face contact gemist. Dit vernemen we ook van cliënten in onze praktijk zegt Nynke. Gelukkig zijn de behandelingen doorgegaan en hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en ook nieuwe cliënten in behandeling genomen.

Wij volgen de coronaregels die voor de GGZ zijn opgesteld dat is in lijn met de richtlijnen die de overheid heeft afgegeven en afgeeft. We volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet.

We hebben ons behandelbeleid aangepast en schalen weer op naar het ‘nieuwe normaal’. Nynke: Zolang de corona onder ons is, blijft ons beleid ‘digitaal waar mogelijk’, we zetten onze eHealth modulen intensiever en nog gerichter in. Ook onderhouden we intensiever contact met cliënten op afstand door met hen te chatten of te bellen. Nynke: Ik vind het ook belangrijk dat we onze cliënten weer meer face to face gaan behandelen omdat uit gesprekken met cliënten en onze behandelaren blijkt dat het wenselijk en noodzakelijk is.