Nynke Dijkema wordt GGZ Noord B.V.

Praktijk Nynke Dijkema wordt GGZ Noord om jou als cliënt meer keuzemogelijkheden te bieden in de behandeling doordat een multidisciplinair team wordt opgezet. Doordat GGZ Noord een vergunning heeft gekregen van het Ministerie van VWS is dit mogelijk. Nynke is en blijft verbonden aan Praktijk Nynke Dijkema en straks ook aan GGZ Noord.

In de afgelopen periode heeft Nynke een florerende praktijk opgezet, er is sprake van een groeiende vraag naar de behandelingen en zorg van de praktijk. Praktijk Nynke Dijkema wordt GGZ Noord B.V. Wat voor gevolgen heeft dit? Voor jou als cliënt betekent dit dat je een nog betere behandeling wordt aangeboden. We blijven er naar streven de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Je blijft contact onderhouden met jouw vertrouwde behandelaar. Nynke Dijkema, psychiater blijft net als nu het geval is verbonden aan GGZ Noord B.V.

Wat kan GGZ Noord meer bieden dan Praktijk Nynke Dijkema?

GGZ Noord heeft van het Ministerie van VWS een vergunning gekregen om als GGZ instelling actief te zijn in de specialistische GGZ. Hierdoor is het voor Nynke eenvoudiger geworden om multidisciplinair te werken. Doordat GGZ Noord B.V. gaat werken met een team is de continuïteit van de behandeling nog beter geregeld.

Wanneer wordt Praktijk Nynke Dijkema GGZ Noord?

De planning is dat de praktijk met ingang van 2020 overgaat naar GGZ Noord. Praktijk Nynke Dijkema blijft in 2019 bestaan.

Zoals je kunt zien is de website van Praktijk Nynke Dijkema alvast vernieuwd en omgezet naar GGZ Noord B.V. Dit is gedaan om goed voorbereid van start te kunnen gaan 2020.

In de tweede helft van 2019 volgt meer nieuws over dit onderwerp.