Persoonlijkheidsproblematiek

Ieder mens heeft een andere persoonlijkheid. De een is ingetogen en denkt lang na voor hij iets doet, de ander is druk en impulsief. Dat is maar goed ook, want die verschillen maken ons tot wie we zijn: een uniek persoon. Bij sommige mensen zijn bepaalde eigenschappen echter zo extreem dat ze hinderend zijn, voor henzelf en voor de omgeving.

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis heeft moeite om zijn gedrag aan te passen aan de omstandigheden. Je denkt bijvoorbeeld in extremen over jezelf of anderen en kunt dat niet nuanceren, je ervaart dingen heel intens of voelt er juist heel weinig bij, of je bent zo impulsief of teruggetrokken dat dit anderen of jezelf schaadt. Het is frustrerend als je merkt dat anderen hierdoor moeite hebben met je gedrag en je misschien zelfs wat vreemd vinden. Het kan leiden tot problemen in relaties of op het werk, waardoor een persoonlijkheidsstoornis een grote impact heeft op iemands leven.

Vormen van persoonlijkheidsstoornis

Er zijn veel verschillende gebieden waarop een persoonlijkheidsstoornis zich kan voordoen. Globaal delen we deze stoornissen in drie hoofdgroepen in. Er zijn mensen met sterk emotioneel en onvoorspelbaar gedrag, mensen met vreemd en excentriek gedrag en mensen met zeer angstig en onzeker gedrag. Het kan voorkomen dat je één type in jezelf herkent, maar je kunt ook een combinatie van meerdere persoonlijkheidsstoornissen hebben.

 • Mensen met sterk emotioneel en onvoorspelbaar gedrag
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline-persoonlijkheidsstoornis
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Theatrale persoonlijkheidsstoornis
 • Mensen met vreemd en excentriek gedrag
 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
 • Mensen met zeer angstig en onzeker gedrag
 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
 • Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

Behandelingen bij persoonlijkheidsproblematiek

Hieronder vind je een overzicht van de behandelingen die NYNKE biedt bij Persoonlijkheidsproblematiek.

 • Individuele schematherapie
 • Ehealth (geïntegreerde internetbehandeling)
 • VERS (Vaardigheidstraining voor Sterk wisselende Emoties)
 • Individuele cognitieve (gedrags)therapie
 • Beeldende therapie individueel
 • Schematherapie
 • Assertiviteitstraining
 • Farmacotherapie – een behandeling met medicijnen
 • Psycho-educatie