Beleid rondom de verwijsbrief

Ben je 18 jaar of ouder dan is dit beleid van toepassing. Ben je jonger dan 18 jaar kijk dan op behandelaanbod kind en jeugd.

Om zorg via de zorgverzekeraar vergoed te krijgen, dien je in het bezit te zijn van een verwijsbrief. In de praktijk blijkt dit niet altijd goed te gaan. Daarom hieronder nog eens het beleid rondom de verwijsbrief, dat conform de Zorgverzekeringswet is.

Een verwijzing is beperkt geldig: tussen de datum op de verwijsbrief en je 1e consult bij onze praktijk mag maximaal 9 maanden zitten, tenzij de verwijzing een einddatum heeft die eerder verloopt. Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid vind je alle actuele details over verwijzingen.

 • Je verwijzing blijft geldig zolang je onder behandeling bent.
 • Als de behandeling is afgerond en je krijgt toch weer dezelfde klachten, dan is een nieuwe verwijzing nodig.
 • Indien je meerdere klachten hebt en deze zijn beschreven in dezelfde verwijsbrief is geen nieuwe verwijzing nodig als op een later moment de andere klachten in de behandeling worden betrokken.
 • In sommige gevallen wordt een tweede verwijsbrief geadviseerd. Als je tijdens de behandeling een bijkomende zorgvraag aangeeft, is een nieuwe verwijsbrief niet noodzakelijk. De behandelaar beslist tijdens het consult of voor deze nieuwe zorgvraag een nieuw consult gepland moet worden. Wij adviseren je in veel gevallen de bijkomende zorgvraag eerst te bespreken met de huisarts. Je kunt dan samen met je huisarts beoordelen of deze zorgvraag door je behandelaar beoordeeld moet worden en binnen welke termijn. Voordeel hiervan is dat we zo aansluiten bij de poortwachtersfunctie van de huisarts.

Wie mag verwijzen naar NYNKE?

 • Huisarts
 • Bedrijfsarts
 • Medisch specialist (waaronder psychiater)
 • Straatdokter
 • SEH-arts (spoedeisende hulp)
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten
 • Regiebehandelaar (tussen GGZ aanbieders)
 • GZ-psycholoog, mits het gaat om een doorverwijzing naar NYNKE, in dat geval wordt de verwijzer gevraagd om de initiĆ«le verwijsbrief van de client te overleggen aan NYNKE.

Wil je meer informatie over het beleid rondom de verwijsbrief? Klik dan op de onderstaande link:

Verwijsafspraken Geestelijke Gezondheidszorg (Bron: Ministerie van VWS)