Hoogbegaafdheid

Opgroeien in een sociale wereld die niet synchroon loopt met jouw ontwikkeling. Al vroeg het gevoel krijgen dat er iets mis met je is. Niet begrijpen waarom jij niet kunt wat je anderen wel ziet doen. Of gebukt gaan onder een constante prestatiedruk die verlammend werkt. Hoogbegaafdheid is geen diagnose, geen stoornis, maar betekent wel een significant afwijkend intelligentieniveau. Dat is relevant, want niet zelden gaat dit samen met psychische klachten. Hoe kan dit?

We zien vaak dat mensen zich aanmelden met depressieve klachten, burn-out, angstklachten of overprikkeldheid. Regelmatig speelt de vraag of er misschien sprake is van ADHD of een stoornis binnen in het Autistische spectrum. Sommige volwassenen zijn vastgelopen op het werk, of bij sommige jongeren lukt de opleiding maar niet. Bij anderen is in het verleden een ontwikkelingsstoornis vastgesteld waar over getwijfeld wordt. Soms kwam in de familie de hoogbegaafdheid aan het licht bij de kinderen en krijgen ouders vragen over zichzelf.

Hoogbegaafd

Als uit een Intelligentieonderzoek een IQ score van 130 of hoger komt, heet dit hoogbegaafd. Het gaat dan om verbale, ruimtelijke vaardigheden, logisch redeneren of verbanden kunnen leggen. Ook sterke cognitieve functies zoals het werkgeheugen, snelheid van informatieverwerking en executieve functies kunnen zeer sterk ontwikkeld zijn. Andersom kan het echter ook voorkomen dat de cognitieve functies achtergebleven zijn doordat de hoogbegaafde te weinig passende cognitieve uitdagingen tegenkwam in de ontwikkeling, of als gevolg van secundaire psychische klachten.

Psychische klachten

Psychische klachten kunnen ontstaan als gevolg van een mismatch met je omgeving, als gevolg van het ontbreken van kansen op jouw niveau om vertrouwen in je mogelijkheden te ontwikkelen, of bij voorbeeld als gevolg van een té kritisch vermogen tot probleemanalyse en zelfreflectie. Vaak weet je niet dat je hoogbegaafd bent en bekijk je jouw interactie met de wereld nog niet door de juiste bril. Je kunt dan bij Nynke op de volwassenenpoli terecht.

Diagnostiek

Bij Nynke wordt deskundig intelligentieonderzoek gedaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de invloed van eventuele psychische klachten en wordt ook gekeken wordt naar het cognitief functioneren. Daarnaast worden diagnoses als ADHD en ASS (opnieuw) gewogen in het licht van de hoogbegaafdheid. We zien in het contact met andere hoogbegaafden de aandachtsstoornissen, of het bijzondere sociale gedrag, soms verminderen. Dat is belangrijk, want diagnoses zoals ADHD of ASS die eerder gegeven werden blijken soms niet (meer) van toepassing wanneer rekening gehouden wordt met de overlap met hoogbegaafdheid. Aan de andere kant kan ontdekt worden dat gebeurtenissen die samenhingen met het opgroeien zonder ontwikkelingsgelijken traumatisch blijken te zijn geweest. Dan is behandeling hiervan alsnog nodig.

HB counseling

Psychische klachten krijgen bij ons de behandeling volgens de richtlijnen zoals die ontwikkeld zijn in Nederland. Daardoorheen worden specifieke thema’s gevlochten die een rol spelen bij hoogbegaafdheid. Door samen met een nieuwe bril naar het verleden, heden en toekomst te kijken herschrijven we je verhaal, en verdwijnt vaak een deel van de klachten. Ook meer gerichte interventies zoals het aanleren van de Growth Mindset, het intrainen van werkgeheugen oefeningen als copingstrategie en (fysieke) stressregulatie komen aan bod.