Wachttijden

Het spijt ons, de gemiddelde wachttijd voor behandeling in het domein van de specialistische ggz of ouder is opgelopen tot tenminste 30 weken. Dit is veroorzaakt door een groot aantal aanmeldingen. Daarom hebben we moeten besluiten om cliënten die per 1 juli 2023 op onze wachtlijst staan in behandeling te nemen met inachtneming van de wachttijd. Cliënten die zich na 1 juli 2023 aanmelden moeten rekening houden met de hierna vermelde wachttijd waarbij de wachttijd gedurende het wachten nog verder kan oplopen. Nieuwe aanmeldingen zullen we temporiseren, ook omdat we in overleg zijn met een aantal zorgverzekeraars met het verzoek ons budget te verhogen. Zonder te temporiseren lopen we het risico ons budget te overschrijden. ‘Wat zijn mijn mogelijkheden om eerder in behandeling te komen?’ kijk onder het kopje ‘ Vind je je wachttijd te lang’ op deze pagina. Binnenkort bellen we je om na te gaan of je nog langer wil blijven wachten op behandeling door behandelaren van onze praktijk.

Wachttijden per 1 juli 2023, specialistische GGZ

W1 = de tijd in weken tussen inschrijving en het intakegesprek
W2 = de tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling
W3 = de totale tijd in weken tussen het moment van inschrijven en de start van de behandeling

 W1W2W3
Ontwikkelingsstoornissen39443
Traumastoornissen39443
Persoonlijkheidsproblematiek39443
Psychotische stoornissen39443
Angststoornissen39443
Stemmingsstoornissen39443
Overige psychiatrie of nog te duiden39443

We begrijpen dat je zo snel mogelijk wilt starten met je behandeling. We doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Vind je onze wachttijden te lang dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar, mogelijk kunnen zij je helpen bij het vinden van een zorgaanbieder met kortere wachttijden.

Ter overbrugging van de wachtijd ontvang je na inschrijving bij de praktijk een link naar ons zelfstartportaal. Voor meer informatie verwijzen we je naar ons zelfstart portaal.

Wachttijden per 1 juni 2023, kind en jeugd

 W1W2W3
Kind en Jeugd448

Hoe worden wachttijden bepaald?

De wachttijd voor de start van de behandeling is afhankelijk van de aard van de problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en ook waar je verzekerd bent. Dit laatste heeft invloed doordat NYNKE ieder jaar samen met zorgverzekeraars afspraken maakt over hoeveel zorg wordt ingekocht. Als gevolg van het voorgaande kan de actuele wachttijd afwijken van de hiervoor vermelde wachttijd. Daarom moet je deze wachttijd als indicatief beschouwen.

Vind je je wachttijd te lang? 

Dan kun je ook contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen naar zogenoemde wachtlijsbemiddeling. Je zorgverzekeraar heeft namelijk de plicht om er voor te zorgen dat je binnen redelijke termijn passende zorg ontvangt. Je zorgverzekeraar gaat dan voor je op zoek naar een oplossing. Lees ook onze tips in ons nieuwsbericht: wacht verzachters.