Wachttijden

Wij proberen mensen zo snel mogelijk te helpen, dat is vaak het beste. Daarom tref je hieronder informatie aan over de huidige wachttijd. Na de intake worden aansluitend de behandelafspraken met je gepland. Als je de wachttijd als te lang ervaart en we komen niet tot een afspraak eerder in de tijd is het beter om contact op te nemen met je huisarts. De meeste zorgverzekeraars kunnen je ook ondersteunen in het bemiddelen naar een andere instelling, neem gerust contact met je zorgverzekeraar op en vraag naar de afdeling zorgbemiddeling. Bij spoed kan je huisarts altijd contact met ons opnemen en proberen we je eerder te helpen.

Hierna staan de wachttijden per 11 juli 2022 weergegeven. Let op, indien je huisarts je voor 11 juli 2022 heeft verwezen naar GGZ Noord ontvang je voor 1 september a.s. bericht voor een intake gesprek.

Wachttijden per 11 juli 2022

W1 = de tijd in weken tussen inschrijving en het intakegesprek
W2 = de tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling

 W1W2
Ontwikkelingsstoornissenn.t.b.13
Traumastoornissenn.t.b.13
Persoonlijkheidsproblematiekn.t.b.13
Psychotische stoornissenn.t.b.13
Angststoornissenn.t.b.13
Stemmingsstoornissenn.t.b.13
Overige psychiatrie of nog te duidenn.t.b.13

Bij GGZ Noord is er geen verschil in de wachttijd tussen aanmelding en het intakegesprek.

Hoe worden wachttijden bepaald?

De wachttijd voor de start van de behandeling is afhankelijk van de aard van de problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en ook waar je verzekerd bent. Dit laatste heeft invloed doordat GGZ Noord ieder jaar samen met zorgverzekeraars afspraken maakt over hoeveel zorg wordt ingekocht.

Vind je je wachttijd te lang? 

Dan kun je ook contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen naar zogenoemde wachtlijsbemiddeling. Je zorgverzekeraar heeft namelijk de plicht om er voor te zorgen dat je binnen redelijke termijn passende zorg ontvangt. Je zorgverzekeraar gaat dan voor je op zoek naar een oplossing.