Wachttijden

We passen regelmatig onze wachttijden aan, de wachttijd is een gemiddelde en kan in de praktijk afwijken van hetgeen op onze website staat. Dit is namelijk afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de beschikbaarheid van behandelaren. Wat zijn mijn mogelijkheden om eerder in behandeling te komen?’ kijk onder het kopje ‘ Vind je je wachttijd te lang’ op deze pagina.

Wachttijden per 1 mei 2024, specialistische GGZ

W1 = de tijd in weken tussen inschrijving en het intakegesprek
W2 = de tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling
W3 = de totale tijd in weken tussen het moment van inschrijven en de start van de behandeling

 W1W2W3
Ontwikkelingsstoornissen4915
Traumastoornissen4915
Persoonlijkheidsproblematiek4915
Psychotische stoornissen4915
Angststoornissen4915
Stemmingsstoornissen4915
Overige psychiatrie of nog te duiden4915

Wachttijden online poli

 W1W2W3
Wachttijden online poli449

We begrijpen dat je zo snel mogelijk wilt starten met je behandeling. We doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Vind je onze wachttijden te lang dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar, mogelijk kunnen zij je helpen bij het vinden van een zorgaanbieder met kortere wachttijden.

Ter overbrugging van de wachtijd ontvang je na inschrijving bij de praktijk een link naar ons zelfstartportaal. Voor meer informatie verwijzen we je naar ons zelfstart portaal.

Wachttijden per 1 juni 2023, kind en jeugd

 W1W2W3
Kind en Jeugd448

Hoe worden wachttijden bepaald?

De wachttijd voor de start van de behandeling is afhankelijk van de aard van de problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en ook waar je verzekerd bent. Dit laatste heeft invloed doordat NYNKE ieder jaar samen met zorgverzekeraars afspraken maakt over hoeveel zorg wordt ingekocht. Als gevolg van het voorgaande kan de actuele wachttijd afwijken van de hiervoor vermelde wachttijd. Daarom moet je deze wachttijd als indicatief beschouwen.

Vind je je wachttijd te lang? 

Dan kun je ook contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen naar zogenoemde wachtlijsbemiddeling. Je zorgverzekeraar heeft namelijk de plicht om er voor te zorgen dat je binnen redelijke termijn passende zorg ontvangt. Je zorgverzekeraar gaat dan voor je op zoek naar een oplossing. Lees ook onze tips in ons nieuwsbericht: wacht verzachters.