Wachttijden

Wij proberen mensen zo snel mogelijk te helpen, dat is vaak het beste. Daarom tref je hieronder informatie aan over de huidige wachttijd. Na de intake worden aansluitend de behandelafspraken met je gepland. Als je de wachttijd als te lang ervaart en we komen niet tot een afspraak eerder in de tijd is het beter om contact op te nemen met je huisarts. De meeste zorgverzekeraars kunnen je ook ondersteunen in het bemiddelen naar een andere instelling, neem gerust contact met je zorgverzekeraar op. Bij spoed kan de huisarts altijd contact met ons opnemen en proberen we je eerder te helpen.

Wachttijden per 4 april 2022

W1 = de tijd in weken tussen inschrijving en het intakegesprek
W2 = de tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling

 W1W2
Ontwikkelingsstoornissen160
Traumastoornissen160
Persoonlijkheidsproblematiek160
Psychotische stoornissen160
Angststoornissen160
Stemmingsstoornissen160
Overige psychiatrie of nog te duiden160

Bij GGZ Noord is er geen verschil in de wachttijd tussen aanmelding en het intakegesprek.

Hoe worden wachttijden bepaald?

De wachttijd voor de start van de behandeling is afhankelijk van de aard van de problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en ook waar je verzekerd bent. Dit laatste heeft invloed doordat GGZ Noord ieder jaar samen met zorgverzekeraars afspraken maakt over hoeveel zorg wordt ingekocht.

Vind je je wachttijd te lang? 

Dan kun je ook contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen naar zogenoemde wachtlijsbemiddeling. Je zorgverzekeraar heeft namelijk de plicht om er voor te zorgen dat je binnen redelijke termijn passende zorg ontvangt. Je zorgverzekeraar gaat dan voor je op zoek naar een oplossing.