Veel gestelde vragen cliënten over het zorgprestatiemodel

Wat is het zorgprestatiemodel?
Het zorgprestatiemodel is vanaf 1 januari 2022 de bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (ggz). In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe wij je behandeling in rekening moeten brengen en hoe de rekening betaald moet worden.
Voor meer informatie kun je kijken op de website van het Zorgprestatiemodel.

Is dit op mij van toepassing?
De veranderingen zullen gelden voor iedereen die behandeling krijgt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Moet ik hier zelf iets voor doen?
Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Je behandelaar houdt bij welke behandeling je ontvangt. Wij zorgen ervoor dat de behandeling bij je zorgverzekeraar gedeclareerd wordt als wij met jouw zorgverzekeraar een overeenkomst hebben gesloten. Kijk voor meer informatie over zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten naar tarieven en voorwaarden.

Hoe gaat de betaling van mijn zorg vanaf 1 januari 2022?
Als je 18 jaar of ouder bent dan wordt je ggz-behandeling vergoed uit het basispakket van je zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je zorgverzekeraar en de zorgpolis die je hebt afgesloten. De zorgverzekeraars waar wij een overeenkomst mee hebben gesloten vergoeden je ggz-behandeling.

In elk jaar dat je behandeling ontvangt wordt je eigen risico aangesproken. De zorgkosten worden in het zorgprestatiemodel niet meer in blokken van maximaal een jaar, maar per maand berekend. Je zult dan ook per maand een overzicht van de ontvangen behandeling krijgen van je zorgverzekeraar of van ons. Ook zal de zorgverzekeraar dan direct (een deel van) het eigen risico in rekening kunnen brengen bij jou. Als je bij ons in behandeling bent en je bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben afgesloten kun je voor meer onze tarieven en voorwaarden raadplegen.

Dit kan betekenen dat je begin 2022 zowel je eigen risico voor 2021 als (een deel van) je eigen risico van 2022 moet betalen aan je zorgverzekeraar. Hierdoor bestaat de kans dat je begin 2022 onverwacht hogere onkosten krijgt. Dit geldt natuurlijk niet op het moment dat je je eigen risico al op basis van andere zorg of behandeling hebt moeten betalen.

Als je meer wilt weten over je eigen risico, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Je zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld inzien hoe hoog je eigen risico is en hoeveel je al hebt gebruikt. Ook kun je met hen in voorkomende gevallen mogelijk een betalingsregeling treffen om het eigen risico in termijnen te betalen.

Hoe gaat het overzicht van mijn zorg er vanaf 2022 uitzien?
Het is belangrijk dat het voor jou duidelijk is voor welke behandeling er is betaald. Vanaf 1 januari 2022 kun je op de rekening, die je van je zorgverzekeraar krijgt, precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. Je ontvangt de rekening ook sneller dan jee voorheen gewend was. Op deze manier weet je eerder welke kosten zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen.

Hoe worden de kosten voor mijn behandeling bepaald?
Je behandeling bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een of meerdere behandelaren. In het zorgprestatiemodel heten deze losse onderdelen zorgprestaties.

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de behandelaar. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een psycholoog.
  • Het type consult. Een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling zoals NYNKE is duurder dan een consult door een vrij gevestigde behandelaar met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vind je alle maximumtarieven. Het kan zijn dat je op jouw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wil je weten welke prijzen er precies voor jou gelden? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.