Werkwijze

Wanneer je een verwijzing hebt voor behandeling bij GGZ Noord zal tijdens je intakegesprek de aanleiding van je bezoek en indien mogelijk je diagnose worden besproken. Aan de hand hiervan maken we samen een behandelplan, waarbij verschillende therapievormen kunnen worden toegepast, psychotherapie en indien nodig in combinatie met medicatie.

Het afsluiten van een behandeling gebeurt in overleg tussen jou en de psychiater. Je huisarts wordt op de hoogte gebracht met behulp van een brief waarin, als hiervan sprake is je medicatie. Je huisarts neemt daarna de “psychiatrische zorg” weer over, inclusief de medicatie als hiervan sprake is. Indien je behandeling stagneert zal een evaluatie worden gepland. Dit kan als consequentie hebben dat in afstemming met jou het behandelplan wordt aangepast, de behandeling wordt gestopt, een verwijzing naar een andere zorgaanbieder wordt afgegeven of tot het vragen van een second opinion.

In de loop en aan het einde van de behandeling maken we gebruik van meetinstrumenten om zo de voortgang van je behandeling te kunnen meten. Ook gebruiken we meetinstrumenten en vragenlijsten om individuele klachten duidelijk in kaart te brengen en om onderzoek te doen naar je persoonlijkheid.

Klachten over je behandeling bespreek je in eerste instantie met de psychiater die je eveneens attent zal maken op onze klachtenregeling als we in onderling overleg niet tot een oplossing kunnen komen. Wanneer er sprake is van een geschil wat we samen niet kunnen oplossen heeft GGZ Noord een geschillenreglement. De klachtenregeling en de geschillenregeling kun je vinden op onze site.