Identificatieplicht in de zorg

Voor jouw veiligheid zijn wij verplicht je identiteit te controleren. Daarom vragen wij je bij inschrijving een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument te laten zien als je bij ons komt voor een afspraak. 

Waarom is identificatie belangrijk?

Om goede en veilige zorg te kunnen bieden, moeten wij zeker weten dat we de juiste gegevens koppelen aan de juiste persoon. Zo voorkomen we vergissingen en zorgen we ervoor dat we werken met de juiste gegevens uit het juiste cliëntendossier.

Wettelijk verplicht, ook voor kinderen

In Nederland is het wettelijk verplicht dat je je identificeert tegenover je behandelaar. Dit heet de ‘identificatieplicht in de zorg’. Je kunt je identificeren bij je behandelaar met een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. 
Dit geldt voor iedereen, ook voor kinderen.

Waarom moet jij je identificeren en inschrijven bij NYNKE?

Als je gebruik maakt van zorg bij NYNKE schrijf je je in als cliënt van onze praktijk. Bij je inschrijving hebben we een geldig ID van je nodig.

Tijdens je inschrijving wordt onder andere je Burgerservicenummer (BSN) vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Dit nummer staat op je ID en beschermt tegen fraude en zorgt ervoor dat zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan.
In het elektronisch patiëntendossier leggen behandelaren je (vertrouwelijke) gegevens in het kader van je behandeling vast.

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Heb je de Nederlandse nationaliteit dan zijn de volgende ID-bewijzen geldig:

  • Paspoort
  • Rijbewijs
  • Identiteitskaart (ID-kaart)
  • Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, zijn de volgende ID-bewijzen geldig:
  • Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
  • Vluchtelingenpaspoort
  • Vreemdelingenpaspoort
  • Niet-Nederlands paspoort (zo nodig voorzien van een verblijfsaantekening)
  • Elektronisch W-document voor asielzoekers

Let op: Een kopie of foto van jouw ID of een verlopen identiteitsbewijs is niet voldoende en kunnen wij niet accepteren voor een zorgvuldig identificatieproces.