Aanscherping corona maatregelen

Het beleid ten aanzien van face to face behandelafspraken op onze locatie wordt met ingang van woensdag
20 januari a.s. voorlopig aangescherpt. De aanleiding hiervoor is dat er een meer besmettelijke variant van het Corona virus in omloop is, ook wel de Britse coronavariant genoemd. Daarom vragen wij je aandacht voor het volgende.

Lees meer

Wij verhuizen per 1 februari 2020

Met ingang van 1 februari 2020 zal GGZ Noord (tevens Praktijk Nynke Dijkema) zich vestigen aan het Zuiderplein in Leeuwarden.

Ons nieuwe adres is:

Zuiderplein 45
8911 AP Leeuwarden

Let op: Ook ons telefoonnummer en email adres zijn anders.
Ons nieuwe telefoonnummer per 01-02-2020 is: 058 203 07 70
Ons nieuwe email adres per 01-02-2020 is: secretariaat@nynke.frl

E-mails gericht aan info@nynkedijkema.nl zullen nog wel enige tijd doorgestuurd worden. Wij vragen je vriendelijk om je administratie bij te werken met onze nieuwe gegevens.

Nynke Dijkema wordt GGZ Noord B.V.

Praktijk Nynke Dijkema wordt GGZ Noord om jou als cliënt meer keuzemogelijkheden te bieden in de behandeling doordat een multidisciplinair team wordt opgezet. Doordat GGZ Noord een vergunning heeft gekregen van het Ministerie van VWS is dit mogelijk. Nynke is en blijft verbonden aan Praktijk Nynke Dijkema en straks ook aan GGZ Noord.

Lees meer