No show

In de Nederlandse media is er de afgelopen tijd veel aandacht geweest voor het fenomeen no-show in de gezondheidszorg. Per behandelaar worden gemiddeld maar liefst 3,6 afspraken per week niet nagekomen wat tot hoge kosten leidt. Aan het niet nakomen van een afspraak zonder tijdige afzegging zijn kosten verbonden.

Kosten no-show

Helaas worden wij ook met deze problemen geconfronteerd. Het komt geregeld voor dat cliënten niet op hun afspraak verschijnen. Dat is heel vervelend, er staat namelijk een behandelaar of team klaar, die in die tijd geen zorg kan verlenen. Dit kost de praktijk veel geld. Ook kunnen we in deze tijd niet iemand anders behandelen terwijl er mensen wachten op een behandeling bij onze praktijk.

Wat doen wij om No Show te voorkomen?

In de eerste plaats door je bij je eerste afspraak een overzicht te geven van de met
jou gemaakte afspraken, een geheugensteuntje. In de tweede plaats sturen we je een reminder per SMS 24 uren voorafgaande aan je afspraak. Ten derde werkt je behandelaar samen met jou aan je herstel. Therapietrouw draagt bij aan jouw herstel. Je behandelaar motiveert je om je afspraken na te komen. 

Je kunt je afspraak afzeggen via onze website door het contactformulier in te vullen. Je kunt ook je behandelaar een e mail sturen. Doe dit uiterlijk 24 uren voorafgaand aan je afspraak, liever eerder.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Blijf je weg zonder een afspraak tijdig af te zeggen, dan brengen we het wegblijf tarief in rekening. Kijk op onze website bij kosten en tarieven voor het actuele wegblijf tarief. Onze nota met het wegblijf tarief kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.