Team en locatie

NYNKE heeft een vast en compact team met een eigen cultuur. Het behandelteam is zelfsturend en kan rekenen op de ondersteuning van het secretariaat. Het team werkt met slimme informatiesystemen waardoor de behandeling van cliënten centraal staat met een minimum aan administratieve lasten. Zo staat het elektronisch cliënten dossier volledig ten dienste van de behandelaren en de behandeling van onze cliënten. De lijnen zijn kort en collega’s staan voor elkaar klaar. Heel belangrijk bij ons is het secretariaat; zij plannen en organiseren alle afspraken in nauwe afstemming met iedere behandelaar. Zo kun je je als behandelaar volledig op de behandeling richten.

Onze behandelaren hebben ruime mogelijkheden om bij te dragen aan een toekomstbestendig compact zelfstandig behandelcentrum door continu te verbeteren en te vernieuwen. We geven veel aandacht aan opleiding & training zodat iedere behandelaar altijd up-to-date is geschoold en is geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van de specialistische GGZ en Jeugdzorg.  We houden rekening met ieders specifieke kennis, ervaring en affiniteit. We hechten sterk aan het behoud van werkgeluk voor ieder teamlid en het team als geheel. Daarom staat het hebben van professionele autonomie en wezenlijke invloed hebben op je eigen werk bij ons centraal.

Het team van NYNKE werkt multidisciplinair, zo is het team opgebouwd uit de volgende disciplines: psychiater, gezondheidszorgpsycholoog, verpleegkundig specialist GGZ, master psycholoog (allen WO opgeleid) en maatschappelijk werk.

NYNKE is een zelfstandig behandelcentrum, werkt persoonsgericht en is te vinden in het centrum van Leeuwarden, we zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer of de auto.  

Tot slot heeft NYNKE een compacte staf van drie personen, waaronder twee directieleden. Drs. S. (Nynke) Dijkema (tevens psychiater) en Drs. O.R. (Olaf) van der Heide MBA zij vormen de directie van Nynke.frl.