Kosten geestelijke gezondheidszorg

De behandeling van GGZ Noord wordt vergoed door je zorgverzekeraar, of de gemeente waar je bent ingeschreven als inwoner. Het kan zijn dat (een deel van) uw eigen risico wordt verrekend, tenzij je dat al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg. In sommige gevallen dient u een eigen bijdrage te betalen. De hoogte daarvan hangt af van je inkomen, leeftijd en gezinssituatie.

Eigen risico

De behandeling van GGZ Noord wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Het kan zijn dat (een deel van) je eigen risico wordt verrekend, tenzij je dat al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro, tenzij je zelf voor een hoger eigen risico hebt gekozen.

Tegemoetkoming of compensatie door gemeente

Wanneer er sprake is van een zeer dringende reden kun je in aanmerking komen voor een bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kun je een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of je in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand kun je navragen bij de afdeling Sociale Zaken van je gemeente.

Kosten voortijdig stoppen met behandeling

Nadat u door je huisarts bent aangemeld bij GGZ Noord word je bij ons ingeschreven. Op dat moment word je behandeltraject administratief gestart. Voordat je daadwerkelijk in contact komt met GGZ Noord worden er (administratieve) handelingen verricht ter beoordeling van je inschrijving en ter voorbereiding van je intake.

Met welke verzekeraars hebben wij een overeenkomst?

2022
Wij hebben met de onderstaande zorgverzekeraars voor 2022 een overeenkomst gesloten. Je kunt ook je zorgverzekeraar raadplegen voor verdere informatie.

 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Het Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
 • FBTO Zorgverzekeringen
 • Interpolis Zorgverzekeringen
 • Univé Zorg
 • ZEKUR (en ZEKUR natura)
 • VGZ Zorgverzekeraar
 • IZZ
 • Bewuzt
 • MVJP
 • Zorgzaam Verzekerd
 • IZA Zorgverzekeraar
 • Zorgverzekeraar UMC
 • DSW
 • A.S.R.
 • Ditzo
 • Aevitae

Niet gecontracteerde zorgverzekeraars

We streven ernaar om met alle zorgverzekeraars een overeenkomst te sluiten. Helaas kiezen enkele zorgverzekeraars ervoor om nog geen overeenkomst met ons af te sluiten. Ben je verzekerd bij een nog niet door ons gecontracteerde zorgverzekeraar? Dan kunnen we je inschrijving niet in behandeling nemen. Wij adviseren je om contact op te nemen met de afdeling zorgbemiddeling van je zorgverzekeraar om je te helpen.

Betalingsvoorwaarden

Je bent als cliënt verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij je zorgverzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt, ben jij als cliënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

Het kennismakingsgesprek wordt eveneens in rekening gebracht, ook als je afziet van verdere behandeling.

Bij betalingsachterstand is je behandelaar bevoegd om verdere behandeling op te schorten totdat je als cliënt aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan.

No Show

Je kunt een eenmaal gemaakte afspraak zonder kosten afzeggen als je de afspraak tenminste 24 uren voorafgaand aan je afspraak afzegt. Als je een afspraak afzegt korter dan 24 uren voorafgaand aan de afspraak of je komt niet opdagen voor een afspraak brengen wij kosten in rekening.

Bij niet tijdig afzeggen kunnen we in jouw plaats mogelijk geen nieuwe afspraak plannen met een andere cliënt. In dat geval is je behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid bij je in rekening te brengen. Dit betekent dat je als cliënt naast de kosten voor de behandelingen nog een aparte factuur krijgt. Deze factuur komt voor je eigen rekening en kan niet bij je zorgverzekeraar ingediend worden.

Voor de eerste afspraak (intakegesprek) bedraagt het no show tarief €110,-. Voor iedere vervolgafspraak geldt een no show tarief van €70,-. Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Wachttijden per 1 september 2022

W1 = de tijd in weken tussen inschrijving en het intakegesprek
W2 = de tijd in weken tussen het intakegesprek en de start van de behandeling
W3= de totale tijd in weken tussen het moment van inschrijven en de start van de behandeling

 W1W2W3
Ontwikkelingsstoornissen4913
Traumastoornissen4913
Persoonlijkheidsproblematiek4913
Psychotische stoornissen4913
Angststoornissen4913
Stemmingsstoornissen4913
Overige psychiatrie of nog te duiden4913

Bij GGZ Noord is er geen verschil in de wachttijd tussen aanmelding en het intakegesprek.

Hoe worden wachttijden bepaald?

De wachttijd voor de start van de behandeling is afhankelijk van de aard van de problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en ook waar je verzekerd bent. Dit laatste heeft invloed doordat GGZ Noord ieder jaar samen met zorgverzekeraars afspraken maakt over hoeveel zorg wordt ingekocht.

Vind je je wachttijd te lang? 

Dan kun je ook contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen naar zogenoemde wachtlijsbemiddeling. Je zorgverzekeraar heeft namelijk de plicht om er voor te zorgen dat je binnen redelijke termijn passende zorg ontvangt. Je zorgverzekeraar gaat dan voor je op zoek naar een oplossing.