Kosten en tarieven

Verzekerde zorg
Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van je huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of van het sociaal wijkteam nodig. Verder willen we graag dat je bij het eerste gesprek een verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs meeneemt.

Tarief overig (zorg)product: Het maximum OZP-tarief voor de prestatie “ozp niet-basispakketzorg consult”, vastgesteld door de NZa, is voor 2021 € 110 per sessie. Het tarief is 100% van dit vastgestelde tarief.

Wij hanteren geen kleine lettertjes maar wel een aantal spelregels voor de kosten van onze zorg en behandeling die we in rekening brengen bij je zorgverzekeraar of rechtstreeks bij jou. Wat er vergoed wordt en of je direct een factuur van ons ontvangt hangt af van jouw zorgverzekeraar en of er door ons een overeenkomst is gesloten met jouw zorgverzekeraar.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Nynke | GGZ Noord heeft met de volgende zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten (of worden de kosten van de behandeling door ons rechtstreeks in rekening gebracht bij deze zorgverzekeraar).

  • De Friesland Zorgverzekeraar
  • Het Zilveren Kruis
  • DSW
  • A.S.R. (Ditzo en De Amersfoortse)
  • CaresQ
  • ONVZ
  • FBTO

Ben je verzekerd bij een van de bovenstaande zorgverzekeraars dan ontvang je van ons in beginsel geen factuur. Je hebt er eigenlijk geen omkijken meer naar.

Niet gecontracteerde zorgverzekeraars

We streven ernaar om met alle zorgverzekeraars een overeenkomst te sluiten. Helaas kiezen enkele zorgverzekeraars ervoor om nog geen overeenkomst met ons af te sluiten. Ben je verzekerd bij een nog niet door ons gecontracteerde zorgverzekeraar? Let dan goed op.

Als je naar ons bent verwezen en je bent niet verzekerd bij een door ons gecontracteerde zorgverzekeraar nemen we je aanmelding niet eerder in behandeling dan dat we een tweezijdig ondertekende ‘Akkoordverklaring zelfbetaler’ van je hebben ontvangen. Wees je ervan bewust dat zorgverzekeraars die geen contract hebben gesloten met Nynke|GGZ Noord over het algemeen slechts een deel van de kosten van de behandeling vergoeden. De kosten die je zelf moet betalen kunnen hoog oplopen. Tevens is het belangrijk te beseffen dat de zorgverzekeraar ook je eigen risico zal verrekenen.

Wij adviseren je dringend om voorafgaand aan je behandeling met je zorgverzekeraar te overleggen of zij de kosten van je behandeling aan je vergoeden en voor welk bedrag of percentage van onze rekening. We adviseren je ook om de gemaakte afspraken met je zorgverzekeraar hierover, schriftelijk door hen te laten bevestigen.

Je ontvangt van ons een gespecificeerde factuur na afsluiting van de Diagnose Behandel Combinatie of na afsluiting van het afgesproken behandeltraject (indien sprake is van Jeugdzorg of een behandeling in het kader van de Basis GGZ). Je kunt onze factuur gebruiken voor je declaratie die je indient bij je zorgverzekeraar, rekening houdend met hetgeen in de vorige alinea is opgenomen.

De meeste zorgverzekeraars waarmee we geen overeenkomst hebben kunnen sluiten vergoeden circa 60% van de totale kosten van je behandeling (exclusief het eigen risico in de basisverzekering). Niettemin gaan wij ervan uit dat je de kosten die we bij je in rekening brengen volledig en op tijd voldoet.

Wij hanteren voor jou als cliënt die verzekerd is bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Dit geeft je de tijd om de factuur te declareren bij je zorgverzekeraar zodat je de kosten niet zelf hoeft voor te schieten. Als je na 14 dagen de factuur niet, of niet volledig hebt voldaan ontvang je van ons een herinnering voor het openstaande bedrag met het verzoek om alsnog binnen 5 dagen te betalen. Als je na de herinnering het openstaande bedrag niet op tijd en volledig voldoet geven we de vordering in handen van een incassobureau. Hieraan zijn voor jou extra kosten verbonden. Voorkom extra kosten en betaal op tijd.

Heb je vragen over de kosten van je behandeling, de factuur of andere financiële vragen die samenhangen met je behandeling? Neem gerust contact met ons op. Je kunt dit doen met behulp van het contactformulier, je kunt ons ook mailen of bellen.

Betalingsvoorwaarden

Je bent als cliënt verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij je zorgverzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoedt, ben jij als cliënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

Het kennismakingsgesprek wordt eveneens in rekening gebracht, ook als je afziet van verdere behandeling.

Bij betalingsachterstand is je behandelaar bevoegd om verdere behandeling op te schorten totdat je als cliënt aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan.

No-show

Kun je niet op een gemaakte afspraak bij ons langskomen, prima dat overkomt ons allemaal wel eens. Wel willen we graag dat je je afspraak op tijd (minimaal 24 uur voorafgaand aan je afspraak). Bij niet tijdig afzeggen kunnen we in jouw plaats mogelijk geen nieuwe afspraak plannen met een andere client. In dat geval is je behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid bij je in rekening te brengen. Dit betekent dat je als client naast de kosten voor de behandelingen nog een aparte factuur krijgt. Deze factuur komt voor je eigen rekening en kan niet bij je zorgverzekeraar ingediend worden.

Het tarief voor een no-show bedraagt € 69.