Counseling voor hoogbegaafden

Bij Nynke GGZ bieden we nu ook counseling voor hoogbegaafden aan. Dit doen we altijd verweven in de behandeling van de oorspronkelijke klachten. Voor hoogbegaafde cliënten die zich melden voor Specialistische zorg, kan het herkennen en meenemen van de hoogbegaafdheid het verschil maken.

Diagnostiek

Het testen van de intelligentie bij het vermoeden van hoogbegaafdheid moet deskundig gebeuren, omdat bij het ontwerpen van IQ-tests weinig rekening gehouden is met hoogbegaafdheid, simpelweg omdat het weinig voorkomt. Ook kan het zo zijn dat de hoogbegaafdheid zorgt voor minder goede aandachtsfuncties of een minder vloeiend sociaal contact. Het is dan belangrijk om dit te scheiden van de klachten die voor kunnen komen bij bijvoorbeeld ADHD of stoornissen in het Austistisch Spectrum. Soms heeft men eerder een diagnose gekregen maar is een second-opinion gewenst omdat destijds geen rekening werd gehouden met de hoogbegaafdheid.

HB counseling traject in de behandeling

Hoogbegaafdheid is op zichzelf geen probleem waarvoor je hulp moet zoeken maar gewoon een eigenschap. Cliënten komen bij Nynke voor een behandeling van psychische klachten. De regiebehandelaar beslist -nadat in de diagnostiek duidelijk is geworden wat er aan de hand is- welke behandeling het meest geschikt is. Bij hoogbegaafde cliënten is het bij ons nu mogelijk om daardoorheen counseling te vlechten die specifiek op het hoogbegaafde gericht is. Soms moet een protocollaire behandeling ingedikt worden.

Goeie match met je omgeving

Aan het einde van de behandeling willen we graag dat onze client in een inspirerend, en voor hem of haar jou passend sociaal netwerk verder gaat. Voor hoogbegaafdheid geldt dat er maar weinig andere mensen zijn die ook hoogbegaafd zijn, en, dan moet het liefst ook nog klikken op andere gronden dan intelligentie. We helpen cliënten daarom om hun sociale niche te vinden. Dit vergroot de zelfredzaamheid en verkleint de kans op terugkomst van de psychische klachten.