Locaties

Hoofdlocatie:
Zuiderplein 45
8911 AP Leeuwarden

Dependance Noordvliet
Noordvliet 19
8921 GD Leeuwarden

PMT-Oefenruimten
Emmastate
Emmakade 59
8921 AG Leeuwarden

Sportschool De Leeuw
Oostergrachtswal 123
8921 AC Leeuwarden